»Forside

Julelbet

Nedtllingen er begyndt !

17-04-2013 07:44 Alder: 7 r

Generalforsamlingen 20.2.2013

Referat fra Lbeklubbens Generalforsamlingen 20.2.2013

Punkt:

Velkomst ved Finn Christensen.

 

1. Svend Vedel vlges til dirigent for Generalforsamlingen.

 • Dirigenten bekrfter at indkaldelsen til Generalforsamlingen er udsendt rettidigt og dermed er der lovligt indkaldt til generalforsamlingen.2. Formandens beretning for 2012:

 • Vi startede forrsssonen 21. marts og samme aften blev Pia Brndgaard valgt ind i bestyrelsen.

 • Lvbakkelbet den 2. juni 236 deltog, hvilket er meget flot.

 • Kvindelbet den 12. juni hvor flere fra lbeklubben var tilmeldt.

 • Sommerafslutning den 27. juni med grill og hygge.

 • Brolbet den 30. juni 24 herfra var tilmeldt, dette var en god fllesoplevelse for klubbens medlemmer.

 • Vi startede efterrsssonen den 15. august.

 • Klubtur til Thyholm den 18. august en rigtig god tur som Pia Brndgaard stod for.

 • Vi har prvet 4 gange intervaltrning med start den 20. august ok, men for f deltagere.

 • Klubaften ved Sportmaster den 12. september.

 • December hygge hver onsdag med hygge og frugt med start den 5. december.

 • Juleafslutning med bleskiver, glgg og banko den 19. december, fint arrangement med mange prmier.

 • Julelbet den 26. december hvor 170 deltog.

 

Olav takkede formanden for det flotte arbejde han har ydet, bde i klubben og i forbindelse med at arrangere lb og skaffe sponsorer.

Formandens beretning blev vedtaget enstemmigt.3. Regnskab.

Regnskab blev fremlagt af kasseren og enstemmigt vedtaget.4. Indkomne forslag:

Der var ikke indkommet forslag til generalforsamlingen.6. Budget og kontingent for 2013:

Prisen fastholdes. Firma medlemskab skal beskrives Kontingent forstter som beskrevet p flyer. Det skal undersges, om vi kan komme p 'Conventus' eller om det vil vrre fordelagtigt, at tilkbe et modul til hjemmesiden for betaling og registrering af medlemmer.

6. Valg

 • Bestyrelsen foreslr Charlotte Mendgaard Srensen som formand, som accepterer.

 • Jens Bertel Nykjr blev genvalgt til bestyrelsen.

 • Der skal vlges et nyt bestyrelsesmedlem i stedet for Finn Christensen der ikke nskede genvalg. Sine Ulrik Therkildsen, takkede ja til at trde ind i bestyrelsen.Bestyrelsen og generalforsamlingen takker formanden for det flotte arbejde han har ydet i forbindelse med Gullestrup lbeklub.7. Evt.

 • Forslag om at kbe trningsudstyr, der kan bruges i forbindelse med opvarmning.

 • Forslag fra Lene Lykke om flere interval trningsaftener. Dette vil blive behandlet af bestyrelsen.Svend Vedel takker for god ro og orden under generalforsamlingen.